ملکی 3 دست خرید و فروش شده است اولین فروشنده قرارداد را فسخ کرده

باسلام و احترام نفرA ملکی رو به نفر B میفروشه نفر B همان ملک رو به نفر C میفروشه با توجه به اینکه بین نفر A و B شرط فسخ گذاشته بودن بعد از مدتی شرط فسخ حاصل شده و نفر A فسخ معامله رو میخواد و ملکش رو از نفر B میخواهد سوال بنده اینه ملکی که به نفر c فروخته شده وضعیتس چه خواهد شد؟

15 اسفند 1398 97

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی