مهلت ارایه وصیتنامه وسنداثبات برای وصی چقدر است؟

با عرض سلام و ادب احتراما میخواستم سوال کنم که بعد از انحصار وراثت پدربزرگ مرحومم که پدرم وصی پدرش(پدربزرگم) بوده و بعلت قدیمی بودن تاریخ ثبت وصیت نامه الان حدود یک ماه بعد از انحصار وراثت هست که با دوندگی موفق به پیدا کردن آن ها نشدیم.باری در این زمینه با اجازتون میخواستم ۳ سوال کنم و ممنون میشم به هر کدام مجزا پاسخ بدید.سپاس 1)چه مدت پس از انحصار وراثت رو کردن وصیت نامه اعتبار دارد؟ ۲)همچنین پس از انحصار وراثت وصی و ناظر چه مدت فرصت برای ارائه و رو کردن برگه ثبتی دفترخانه ای که معرفی کننده اشخاص وصی و ناظر هست و درواقع بعبارت دیگر سندی که نشان میدهد و اثبات میکند که آنها شخص قانونی وصی و ناظر میباشند را دارند و بعبارتی تا چه مدت حق رو کردن آنها را دارند تا ثابت شود که آن ها شخص وصی و ناظر میباشند؟در واقع آیا رو کردن سند دفترخانه ای برای اثبات وصی و یا ناظر بودن مانند وصیت نامه محدود به زمان و برای این مورد نیز مهلتی از طرف قانون در نظر گرفته شده؟ همچنین در ادامه سوال دوم : همچنین اگر مهلتی در مورد دوم که نوشتم تعیین شده باشد و در طول آن مدت اقدامی از طرف شخص وصی و ناظر برای رو کردن برگه دفترخانه ای و قانونی که نشان میدهند آن ها همان افراد(وصی و ناظر) میباشند انجام نشود ؛ حال در اینصورت آیا حق و اختیار و دیگر مسائل قانونی شخص وصی و ناظر از آن ها سلب میشود؟ ۳)در ادامه و مرتبط با سوال دوم آیا پس از انحصار وراثت و در صورت تعیین شدن مهلت قانونی جهت گزارش و رو کردن برگه ثبتی ثابت کننده اشخاص حقیقی وصی و ناظر(برگه ثبتی که نام وصی و ناظر در دفترخانه ثبت و درج شده) حال با فرض و در صورت تعیین شدن مهلت از طرف قانون در این زمینه آیا پس از گذشت مهلت تعیین شده برای رو کردن سند معرفی و اثبات کننده اشخاص وصی و ناظر حال آیا در اینصورت حق و اختیار و دیگر مسائل قانونی مربوط به وصی و ناظر از آنها سلب میشود؟

15 اسفند 1398 220

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی