نقش کد رهگیری قرارداد بیع در دادگاه چیست؟

باسلام و احترام میخواستم بدونم با فرض اینکه یه ملک رو به دو نفر بفروشن مالک اول مبایعه نامش کد رهگیری نداره ولی مالک دوم که از لحاظ زمانی بعد از مالک اول خریده مبایعه نامه اش دارای کد رهگیری میباشد در این صورت ملک متعلق به چه کسی میباشد اگر با فرض اینکه ملک متعلق به نفر اول باشد ایا به نفر دوم که کارش رو قانونی انجام داده در حقش ظلم نمیشه ؟

15 اسفند 1398 83

تاریخ مبایعه نامه مقدم دلیل بر مالکیت هست که با این این فرض نفر دوم صرفا می تواند تقاضای ابطال معامله و استرداد ثمن با خسارات را بنماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی