معامله

در یک معامله به طور کلی باید به چه مواردی توجه کنیم که سرمان کلاه نرود

16 اردیبهشت 1399 62

با سلام
بستگی به نوع معامله دارد ، اما به طور کلی اگر خریدار هستید ابتدا مالکیت فروشنده را دقت کنید ، اگر وکالت دارد ، نوع وکالتنامه را توجه کنید ، شماره چک ها در قرارداد نوشته شود و هیچ چیز شفاهی قبول نکنید ، چک ها جدید و جزو سامانه صیاد باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی