مستاجر

سلام صاحب خانه من خانه را فروخته و صاحب خانه جدیدم میگه باید تخلیه کنی و من ۹ ماه از قراردادم مونده چکار کنم

16 اردیبهشت 1399 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی