مستاجر

سلام صاحب خانه من خانه را فروخته و صاحب خانه جدیدم میگه باید تخلیه کنی و من ۹ ماه از قراردادم مونده چکار کنم

16 اردیبهشت 1399 61

با سلام
به هیچ عنوان حق انجام این کار را ندارد و شما میتوانید تا پایان قرارداد در منزل سکونت کنید مگر اینکه در قرارداد اجازه شما شرط شده باشد که در صورت فروش خانه قرارداد اجاره قابل فسخ است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی