نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه چگونه است؟

همسرم خواهان طلاق است و مهریه به صورت عندالاستطاعه می باشد آیا تکلیفی درقبال پرداخت مهریه دارم؟

08 اسفند 1398 78

با سلام در صورت اینکه دادگاه احراز نماید که استطاعت لازم برای پرداخت مهریه را دارید می بایست مهریه را پرداخت نمایید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی