طلاق

سلام اگر من بخوام از شوهرم جدا بشم به دلیل ندادن نفقه در صورتی که پول دارد میتوانم وقتی درخواست بدهم برا طلاق درخواست نصف دارایی راهم بدهم

16 اردیبهشت 1399 72

با سلام
در خصوص سوال شما با عنوان تنصیف دارایی این نکته وجود دارد که در شروط ضمن عقد نکاح ، شرط تحقق تنصیف دارایی زمانی است که شوهر تقاضای طلاق بدهد و علت طلاق هم سو رفتار زوجه از وظایف خود نباشد ، زوجه فقط میتواند دادخواست طلاق بدهد و فقط مهریه ، اجرت المثل و ...تعلق میگیرد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی