پرسش کاربر

دادخواست مطالبه ی وجه واریزی

من از شخصی شکایت کردم میشه راهنمایی کنید الان باید چه کاری انجام بدم دادستان و رئیس محترم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان کرمانشاه درخصوص شكایت آقاي محمدساالر عارف زاده فرزند محمد ، علیه آقاي نوراله امیري وینه فرزند حبیب ، دایر بر:كالهبرداري ، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت،با موضوع واریز وجه به مبلغ 921/910/99 لایر به حساب مشتکی عنه به دنبال ادعای تماس گیرنده مبنی بر برنده شدن در شرکت رایتل ،این مرجع این میزان از رفتار ارتکابی را مانور متلقبانه ای که نوعا باعث فریب شود محسوب نمی کند و اقدام صورت گرفته را صرفا دین مدنی و بر فرض ثبوت دارا شدن ناروا دانسته که نیل به مطالبات مالی را مستلزم طرح دادخواست حقوقی متناسب در محاکم ذی صالح می داند لذا به ا به ماده 265 قانون آیین دادرسي جهت فقدان وصف کیفری و عدم تطابق رفتار ارتکابی به عنوان مجرمانه اعالمی مستندً كیفري مصوب 1392 و اصالحات بعدي قرار منع تعقیب متهم صادر و اعالم مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كیفري دو شهرستان کرمانشاه است. دفتر، م

مریم محمدی

مریم محمدی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاهده پروفایل 4.1

درحال مرخصی

زمان انتظار: 5 دقیقه

پاسخ

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

سلام کاربر محترم شکایت شما رد شده.ده روز حق اعتراض دارید که می توانید از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام به ثبت اعتراض نمایید یا این که دادخواست مطالبه ی وجه علیه وی مطرح کنید.

پرسش های مرتبط

کلاهبرداری از طریق سایت دیوار

پاسخ سیده عاطفه حسینی

|

۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سلام و عرض ادب دیروز بند مقداری طلا را از طریق دیوار به شخصی فروختم و از طریق موبایل...

بابت کلاهبرداری تو مهاجرت سوال داشتم

پاسخ علی تقوی

|

۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بابت کلاهبرداری تو مهاجرت سوال داشتم

خرید کنسول بازی از سایت دیجی پی و تحویل کالا بصورت معیوب

پاسخ فاطمه سميعي

|

۳۰ خرداد ۱۴۰۳

با سلام بنده با اعتبار دریافتی از سایت دیجی پی از درگاه شرکت دیجی پی و از فروشگاه م...

مشاهده بیشتر

دیدگاه کاربران

خیلی خوب راهنمایی کردند


کاربر سایت

گفتگوی تلفنی

.


کاربر سایت

گفتگوی تلفنی

همه دیدگاه ها
undefined