دستگیری شخص حامل کالای قاچاق

اگر شخصی که حامل کالای قاچاق هست پس از دستگیری توسط مامورین در برابر جرمش مقاومت کند تکلیف چه خواهد بود؟

17 اردیبهشت 1399 198

عرض ادب و احترام خدمت شما
طبق ماده ۳۴ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی