تدابیر دولت برای جلوگیری از قاچاق چیست؟

دولت برای پیشگیری از ارتکاب به جرایم قاچاق چه اقداماتی انجام می دهد؟

17 اردیبهشت 1399 225

سلام و روزبخیر
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۵ دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز از قبيل سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی