ترخیص بارنامه

در بارنامه مقصد کالا بندر عباس درج شده ایا می توان آن را در یکی از گمرکات داخل کشور مثلا تهران ترخیص نمود ؟

17 اردیبهشت 1399 53

با عرض سلام بله. ولی صاحب کالا و یا نماینده وی باید تقاضای ترانزیت داخلی کالا به یکی از گمرکات تهران را به گمرک بندر عباس ارائه کند.
به جابجایی کالا در این حالت، ترانزیت داخلی شخصی یا غیر اداری گفته می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی