ترخیص بارنامه

در بارنامه مقصد کالا بندر عباس درج شده ایا می توان آن را در یکی از گمرکات داخل کشور مثلا تهران ترخیص نمود ؟

17 اردیبهشت 1399 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی