درخصوص عدم توجه به حریم راه

باسلام واحترام، یکی از اهالی روستا اقدام به حفرزهکش درکنار جاده و عدم رعایت حریم راه به ابعاد عرض ۲و عمق ۲متر، شده واین امر پیامدهای ناخوشی ( احتمال سقوط )برای اهالی آن منطقه بهمراه خواهد داشت ...لطفا" اعلام فرمائید به چه مواد قانونی جهت طرح شکایت استناد کرد....باتشکرضمنا" با راهداری هم اطلاع دادیم ولی نتیجه ایی حاصل نشد

17 اردیبهشت 1399 62

سلام
کاربر محترم. تعرض به حریم راهها و رودخانه ها در شهرها با راه و ترابری و شهرداری است و در در روستا با دهیاری خواهد بود فلذا چنانچه این حفاری با زهکشی در حریم راه باشد دهیار و یا شورای ده حق اقدام و اعلام شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی حریم راه عمومی را دارند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی