ایجاد امکان تماس باوکیل دلخواه

باسلام ، آیا این امکان وجود دارد که با وکیل منتخب خودمان پیام مستقیم ارسال کنیم؟ چون هر کاری کردیم چنین راهکاری در این خصوص پیدا نکردیم و شماره تماس هم نمایش داده نمیشه ...

17 اردیبهشت 1399 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی