وظیفه هیئت حل اختلاف

هیئت حل اختلاف در اداره ی ثبت احوال موظفند چه اقداماتی انجام دهند؟

18 اردیبهشت 1399 166

با سلام طبق ماده ی 3 قانون ثبت احوال
1.تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است
2.رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک که بدفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر
3.ابطال اسنادو شناسنامه هائی که بیگانگان موذد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ی 44 اعلام میگردد
4.ابطال اسناد مکرر و یا موهوم وتصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع
5.حذف کلمات زائد غیرضروری و و یا ناشی از اشتباه در اسناد محلی اشخاص
تزتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت ها و نحوه ی رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در ائین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی