روند رسیدگی پرونده در دادگاه چگونه است؟

با سلام بنده در شورای حل اختلاف برای ایجاد تغییرات در لوله فاضلاب توسط همسایه طبقه بالا و ایراد خسارت به دیوار و سقف بنده تامین دلیل نمودم سپس از همسایه طبقه بالا در شورا شکایت کردم که شورای حل اختلاف پرونده را به دادگاه حقوقی شعبه صدر ارجاع داده است حال سوال بنده این است که با توجه به این که از شعبه دادگاه صدر مطلع شدم وقت رسیدگی به پرونده 30 فروردین ماه تعیین شده است آیا تا قبل از این تاریخ احضاریه برای خوانده پرونده ارسال خواهد شد و بنده چگونه مطلع شوم از این موضوع ؟ یا اینکه بحث ارسال احضاریه برای همسایه بعد از جلسه 30 فروردین و تصمیم دادگاه میباشد ؟ لطفا دقیق بنده را از روند قضایی راهنمایی کنید با تشکر

16 اسفند 1398 76

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی