مجازات فروشنده ی مواد مخدر

با سلام در صورت اثبات جرم فروشنده ی مواد مخدر اگر سابقه نداشته باشد. پیش بینی شما از مقدار مجازات چیست؟

20 اردیبهشت 1399 164

با سلام خدمت شما
مجازات چنین جرمی جزای نقدی و شلاق و حبس ۵ تا ۸ سال می باشد که بسته به نوع دفاع امکان تعلیق بخشی از حبس وجود دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی