وکالت

سلام اگر وکیلی وکالت در توکیل داشته باشه و به وکیل دیگه ای وکالت بده اما حق الوکاله رو پرداخت نکنه وکیل دوم باید با موکل طرف حساب باشه یا وکیل اول؟؟

21 اردیبهشت 1399 200

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی