هزینه دادرسی تقدیم دادخواست سهم الارث چقدر است؟

به عنوان وارث درخواست سهم الارث خود را از اموال پدرم دارم؛ تحریر ترکه صورت پذیرفته است و ماترک تماما اموال غیرمنقول و به قیمت امروز حدود 25 میلیارد تومان ارزش دارند. من وارث دختری هستم. 1- هزینه دادرسی تشکیل پرونده چه میزان است؟ 2- هزینه کارشناس چقدر است؟ 3- در مزایده چند درصد از قیمت واقعی املاک پدرم کسر می شود؟ 4- این پروسه چند وقت زمان می برد؟ 5- می توانم خودم بعنوان اصیل تشکیل پرونده بدهم ولی با وکالت تام محضری همسرم پیگیر باشد و در صورت نیاز دادگاه خودم بروم؟ هزینه وکیل برایم سنگین است و پیگیری وکلا را نمی پسندم و دوست دارم خودم سوار بر قضیه باشم و به همسرم کاملا اعتقاد دارم. راهکاری هست؟ 6- بودن وکیل چه مزایایی در کنترل هزینه های دادرسی و سرعت بخشی در فرآیند رسیدگی برایم دارد؟

18 اسفند 1398 2387

سلام
۱-هزینه دادرسی تحریر ترکه و دادرسی تقسیم ترکه. مانند دعاوی غیر مالی محاسبه می شود
۲- هزینه ارزیابی با توجه به نوع کار با تشخیص دادگاه است و الان مشخص نیست
۳- در مزایده ارزش واقعی املاک توسط کارشناس معمولا ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از نرخ روز است
۴- بستگی به تراکم پرونده در شعبه و سرعت پیگیری و اظهار نظر کارشناس ارزیاب دارد و قابل تعیین نیست
۵- به عنوان اصیل می توانید طرح دعوی کنید ولی همسرتان با وکالت محضری نمی تواند پیگیر روند دادرسی باشد باید وکیل اختیار کنند
۶- داشتن وکیل به دلیل شناخت راه و داشتن دانش حقوقی زمان دادرسی و برخی هزینه ها را کاهش می دهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی