پاسخ به تجدید نظرخواهی‌ اعسار مهریه

سلام.ببخشید بنده لایحه دفاعیه دوم که پاسخ به تجدیدنظرخواهی‌ همسرم برای اعسار مهریه میباشد را کجا باید تحویل بدهم؟که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود؟

19 اسفند 1398 188

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی