تولید و توزیع هروئین

سلام برادرم را به جرم تولید و توزیع هرویین و متادون دستگیر کردند خواستم بپرسم طبق قانون چه مجازاتی برایش در نظر میگیرند ؟ لطفا راهنماییم کنید خیلی نگرانم

27 اردیبهشت 1399 139

با سلام خدمت شما
طبق ماده ی8 مبارزه با مواد مخدر هر کس هرویین و مرفین و کدیین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و
کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را‌وارد کشور کند یا تولید یا توزیع
یا صادر کند، یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری و یا
مخفی یا حمل کند با توجه به‌میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1 - تا پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه
ضربه شلاق.
2 - بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و
سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4 - بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا
هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5 - بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا
پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6 - بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف
برای خانواده محکوم.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی