اعسار

پرونده ای در شورا داشتم که منجر به صدرو اجرائیه به نفع بنده شد و خوانده اعسار زد این در حالی است که خوانده با معرفی دو نفر شاهد یک آقا و یک خانم به عنوان شاهد تلاش می‌کند با کمک اعضا شورا رای را به نفع خود صادر کند خوانده بیمه تامین اجتماعی دارد و در یک موسسه زیان به گفته یکی از دوستانش که از طریق اینستا چت کردم این مطلب رو گفته وکیل خوانده اجاره نامه برادر خوانده را به شورا ارائه داده شهود گفته اند که خانه دار و در منزل قطعات الکترونیکی را مونتاژ می‌کند به دروغ؟؟؟ حتی خوانده بیمه عمر دارد در شرکت بیمه سوال بیمه عمر جز اموال منقول (مستثنیات دین محسوب می شود یا نه؟؟ ) و می توانم توقیف کنم؟ اگر قابل توقیف باشد بیمه عمر شهود مرتکب شهادت کذب شده یا نه؟؟؟

21 اسفند 1398 54

شهود صرفا تا جایی که از امور مالی و معیشتی مدعی اعسار اطلاع دارند شهادت داده اند مگر اینکه اثبات گردد آگاهی داشته و کتمان نموده اند و بیمه مستثنیات محسوب نمی گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی