چگونه حقوق و مزایا را مطالبه کنم؟

با سلام اینجانب مدت 10 ماه در شرکتی مشغول به کار بوده ام که اکنون بدون عذر موجه اخراج شده ام. با توجه به اینکه بیمه اینجانب در 2 ماه آخر از طرف شرکت پرداخت نشده و از طرفی برای اقدام بیمه بیکاری یا بازگشت به کار 2 هفته ی دیگر بیشتر وقت ندارم میخواهم بدانم بهترین راه چیست؟و باید چه کاری بکنم.

21 اسفند 1398 83

سلام" اگر مدت قرارداد باقی مانده طرح شکایت با عنوان تقاضای بازگشت به کار و در غیراینصورت تقاضای پرداخت بیمه بیکاری از اداره کار ظرف مهلت 30 روز از تاریخ اخراج و یا از تاریخ رای قطعی شده هیئت تشخیص و یا حکم قطعی مرجع حل اختلاف اداره کار مبنی بر تائید اخراج . برای دریافت بیمه بیکاری ، اخراج می بایست از طرف کارفرما صورت گرفته باشد و استعفا یا ترک کار توسط کارگر مشمول پرداخت بیمه بیکاری نیست و بیمه شده می بایست مشمول قانون کار باشد و قبل از اخراج نیز حداقل دارای 6 ماه سابقه پرداخت بیمه باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی