چه زمان نیاز به اخذ گواهی انحصار وراثت است؟

آیا گواهی انحصار وراثت را مادر در زمان حیات می‌تواند برای فرزندش بگیرد ؟حقوقی که از پدر به دختر مجردش بعد از فوتش می‌رسد مثل حقوق بازنشستگی پدر، آیا این حقوق به زنی که همسره غیر ایرانی دارد هم می‌رسد؟ ازدواج در شناسنامه و در سفارت ایران ثبت شده اما به این دلیل که همسر غیر ایرانی ،هرگز ایرانی نیست و شناسنامه نداره آیا زن در قوانین شبیه این موضوع مجرد حساب میشود؟

08 اسفند 1398 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی