انحصاروراثت

آیا گواهی انحصار وراثت را مادر در زمان حیات می‌تواند برای فرزندش بگیرد ؟حقوقی که از پدر به دختر مجردش بعد از فوتش می‌رسد مثل حقوق بازنشستگی پدر، آیا این حقوق به زنی که همسره غیر ایرانی دارد هم می‌رسد؟ ازدواج در شناسنامه و در سفارت ایران ثبت شده اما به این دلیل که همسر غیر ایرانی ،هرگز ایرانی نیست و شناسنامه نداره آیا زن در قوانین شبیه این موضوع مجرد حساب میشود؟

08 اسفند 1398 8
خیر گواهی انحصار وراثت برای پس از فوت می باشد.چنانچه ازدواج مطابق قوانین ایران ثبت همسر قانونی محسوب و از مزایای حقوق بازنشستگی می تواند استفاده نماید .
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی