اصلاح سند از طریق متراژ بیشتر

با سلام سند خانه ای که خریدم خانه ام ۶۰ متر بوده است ولی در اندازه گیری ثبت به من گفتند که ۶۷ متر است ایا من می توانم تقاضای اصلاح سند خود را بدهم

21 اسفند 1398 85

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی