افزایش متراژ

با سلام پر سند خانه ای که خریدم خانه ام ۶۰ متر بوده ایت ولی در اندازه گیری ثبت به من گفتند که ۶۷ متر است ایا من می توانم تقاضای اصلاح سند خود را بدهم

21 اسفند 1398 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی