;
مستاجر بعد از اتمام مدت قرارداد اجاره ملک را تخلیه نمیکند چه اقدامی انجام بدم ؟

سلام پدرم منزل اپارتمان را به يك خانواده سه نفره اجاره داده است و مدتش هم تموم شده حالا مستاجر تخليه نميكند چه كار بايد كرد

21 اسفند 1398 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی