مستاجر بعد از اتمام مدت قرارداد اجاره ملک را تخلیه نمیکند چه اقدامی انجام بدم ؟

سلام پدرم منزل اپارتمان را به يك خانواده سه نفره اجاره داده است و مدتش هم تموم شده حالا مستاجر تخليه نميكند چه كار بايد كرد

21 اسفند 1398 75

سلام
اگر قرارداد به امضای دو نفر شاهد رسیده باشد با مراجعه به شورای حل اختلاف محل ملک تقاضای تخلیه فوری نمایید و اگر شاهد ندارد باید دادخواست تخلیه به دادگاه بدهید که البته زمان طولانی خواهد داشت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی