باید به کدام اداره ثبت مراجعه کنم؟

سلام ملکی خریدم در شهران ولی محل کارم نزدیک قلهک است و باید در اداره ثبت کاری انجام دهم می توانم در ثبت قلهک کارهای ثبتی خانه ام را انجام دهم

21 اسفند 1398 89

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی