سرقفلی مغازه را میتوانم طبق قانون جدید واگذار کنم؟

سلام وقت بخیر پدر بزرگم مغازه ای داشته که در سال ۵۴ سرقفلی آن را واگذار کرده میخواستم بدونم با توجه به اینکه مدت بسیار زیادی گذشته نمیتوانم برای سرقفلی به قانون جدید استناد کنم ؟؟

21 اسفند 1398 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی