به کدام اداره ثبت برای کار ملکم مراجعه کنم؟

سلام برای ملکم باید کار ثبتی انجام بدم یک اسنا در ثبت دارم ولی در حوزه ثبتی ملکم نیست میتونم کارم رو اونجا انجام بدم ؟

22 اسفند 1398 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی