اوضاع بیمه من پس ازفوت پیمانکار(پدربزرگم) چه می شود؟

با سلام پدر بزرگم چند ماهی هست که فوت کرده.پدر من بیمه تامین اجتماعی کارگری_باغداری به دلیل کار در باغ پدرش بوده و او بعنوان پیمانکار هر ماه مبلغ بیمه را پرداخت میکردند. حال میخواستم بپرسم که با توجه به فوت پدربزرگم تکلیف بیمه باغبانی ما چه میشود؟آیا خودمان میتوانیم تا زمان بازنشتگی مبلغ بیمه را پرداخت کنیم؟ ۲)در صورت اعلام نکردن فوت پدربزرگم به بیمه منطقه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

22 اسفند 1398 146

سلام
به محض فوت کارفرما عملا کارت ملی وی باطل و کلیه خدمات به آن متوقف است تا زمانی که کارفرما جدید اعلام موجودیت کند اگر باغ ورثه ای باشه ادامه کار در صورت تقاضای آنها به عنوان ادامه کار محسوب و بیمه باید از سوی ورثه پرداخت شود و یا هر شخصی که جانشین کارفرما شده

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی