خودرو حامل حمل کالای قاچاق چه میشود

کالای قاچاق بدون اطلاع و دارای بارنامه زدم ماشین چی میشه

09 خرداد 1401 57

سلام. وفق لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق اعم از آبی زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل کالا اضافه می‌شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالای قاچاق باشد، به جای ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا ی قاچاق به جریمه نقدی اضافه می شود. محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه جریمه نقدی را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود امااگرمتهم پس از توقیف خودرو وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی را تودیع کند رفع توقف می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی