فسخ قرارداد اجاره توسط همخانه

سلام با یکی از دوستانم همخانه شدم و قرارداد را به صورت مشترک نوشتیم الان او می گوید که من دیگر اجاره را نمی پردازم و می خواهم از اینجا بروم و حق فسخ به صورت دو طرفه قید شده در قراردادمان یعنی با رضایت دو طرفمان حق فسخ داریم الان اون میتونه که دیگه اجاره را ندهد

23 اسفند 1398 44

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی