فسخ قرارداد اجاره توسط همخانه

سلام با یکی از دوستانم همخانه شدم و قرارداد را به صورت مشترک نوشتیم الان او می گوید که من دیگر اجاره را نمی پردازم و می خواهم از اینجا بروم و حق فسخ به صورت دو طرفه قید شده در قراردادمان یعنی با رضایت دو طرفمان حق فسخ داریم الان اون میتونه که دیگه اجاره را ندهد

23 اسفند 1398 62

سلام خیر با توجه به گفته های شما دوستتان موظف است که تا پایان مدت اجاره پول را پرداخت کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی