اعتراض همسایگان نسبت به اجاره دادن ملکم به خانم مجرد

سلام یک خانه ای دارم که به خانمی تنها اجاره دادم الان همسایه ها به من شکایت می کنند که هر شب افراد مختلفی به منزل ایشون رفت و امد دارند گفتم تخلیه کن میگه تا پایان قرارداد تخلیه نمیکنم خودمم در شرایط مالی خوبی نیستم به نظرتون چکار کنم

23 اسفند 1398 97

سلام می توانید با مدیریت ساختمانتان صحبت کنید و از طرف افراد ساختمان اظهار نامه بدهید برای این خانم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی