قرارداد اجاره تمام شده برای تخلیه ملک باید چکار کنم؟

سلام من مستاجرم ۱ ماه است که قراردادش تموم شده ولی تخلیه نمیکنه برای تخلیه باید به کجا شکایت کتم

23 اسفند 1398 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی