حکم تخلیه

سلام برای مستاجرم حکم تخلیه گرفته بودم و مهلتش تموم شده ولی نمیاد وسایل و ببره الان به نوعی من مسئول اموال اون شدم میشه برای مدتی که دارم از وسایلش مراقبت میکنم پولی بگیرم

23 اسفند 1398 38

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی