آیا قبل از اتمام قرارداد اجاره میتوانم تخلیه کنم؟

سلام من مستاجرم ۷ ماه از قراردادم مونده ولی میخوام بلندشم بعد تو قولنامه نوشته که باید زودتر اطلاع بدم اگه بخوام زودتر بلندشم درسته ؟

23 اسفند 1398 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی