;
دادخواست تقسیم ترکه چگونه مطرح کنم؟

با عرض سلام و خسته نباشید سؤالی در مورد ضمائم و نحوه تنظیم دادخواست تقسیم ترکه داشتم از محضرتان؛ متشکر می شوم پاسخ دهید: اگر در زمان ارائه دادخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث فوت نموده باشند و به گواهی حصر وراثت ایشان دسترسی نداشته باشیم و حتی ندانیم وراثش انحصار وراثت کرده اند یا خیر، قانوناً چه باید کرد؟ با همان گواهی حصر وراثتی که خودمان داریم اقدام کنیم و اشاره ای به فوت یکی از ورثه ننماییم یا اشاره کنیم و دادگاه را مطلع سازیم؟ اگر به فوت یکی از ورثه اشاره نکنیم فرآیند رسیدگی با مشکل مواجه نمی شود؟ اگر اشاره کنیم و نتوانیم انحصار وراثت جدید ایشان را ارائه دهیم با مشکل مواجه نمی شویم؟

24 اسفند 1398 33

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی