دادخواست تقسیم ترکه چگونه مطرح کنم؟

با عرض سلام و خسته نباشید سؤالی در مورد ضمائم و نحوه تنظیم دادخواست تقسیم ترکه داشتم از محضرتان؛ متشکر می شوم پاسخ دهید: اگر در زمان ارائه دادخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث فوت نموده باشند و به گواهی حصر وراثت ایشان دسترسی نداشته باشیم و حتی ندانیم وراثش انحصار وراثت کرده اند یا خیر، قانوناً چه باید کرد؟ با همان گواهی حصر وراثتی که خودمان داریم اقدام کنیم و اشاره ای به فوت یکی از ورثه ننماییم یا اشاره کنیم و دادگاه را مطلع سازیم؟ اگر به فوت یکی از ورثه اشاره نکنیم فرآیند رسیدگی با مشکل مواجه نمی شود؟ اگر اشاره کنیم و نتوانیم انحصار وراثت جدید ایشان را ارائه دهیم با مشکل مواجه نمی شویم؟

24 اسفند 1398 84

سلام
دادخواست حصر وراثت باید به شورای حل اختلاف داده شود و اسامی و تصویر شناسنامه افراد ضمیمه باشد و اگر در دسترس به تصویر شناسنامه نباشه از ثبت احوال استعلام‌می شود این موضوع در مورد ورثه ای که فوت کرده نیز صادق است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی