تعیین مجازات معاون جرم تعزیری چگونه است؟

سلام من و یکی از دوستانم در کار پخش مواد بودیم من و به عنوان معاون گرفتن به دوستم که فروشنده بوده ۸ سال حبس دادن مجازات منم همون ۸ سال میشه ؟

24 اسفند 1398 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی