نداشتن سایقه در تعیین مجازات جرم مواد مخدر تاثیر دارد؟

سلام برادرم فروشنده مواد است با ۱۴ گرم هروئین گرفتنش سابقه نداره حدودا جرمش چیه

24 اسفند 1398 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی