نداشتن سایقه

سلام برادرم فروشنده مواد است با ۱۴ گرم هروئین گرفتنش سابقه نداره حدودا جرمش چیه

24 اسفند 1398 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی