اعتبار اسناد

با سلام آیا قوانین ومقررات شورا و بخشنامه وزارات کشور - مصوبات شورای اسلامی برای دادسرا جزاسناد ومدارک اثباتی محسوب می شود واگر اسناد ومدرک اثباتی محسوب می گردد دلیل نادیده گرفتن بازپرس و دادستان با مدارک واسناد و مواد قانونی شوراهای اسلامی چه می باشد بی زحمت راهنمایی بفرمایید

18 خرداد 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی