;
با اتمام قرارداد به مدت یکسال آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد؟

سلام. اینجانب با قرارداد کتبی یکساله مدت موقت در شرکتی مشغول به کار بودم که بعد از ۴ ماه از طرف کارفرما از کار اخراج شدم هیات حل اختلاف حکم ابقا به کار ( اخراج غیرموجه ) بنده رو صادر کرد و همین طور ایام بلا تکلیفی بنده رو هم از تاریخ اخراج در دادنامه لحاظ کردند ایا با اتمام قرارداد یکساله با این شرایط بیمه بیکاری به بنده تعلق میگیرد یا خیر؟

25 اسفند 1398 27

بله با توجه به صدور حکم از اداره کار می توانید از مزایای بیمه بیکاری نیز مطابق مقررات تامین اجتماعی استفاده نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی