ماترک چیست؟

سلام تعریف ماترک چیست که در ارث بهش میگن ممنونم وقت بخیر

26 اسفند 1398 76

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی