استشهادیه محلی میتواند دلیلی برای دادگاه باشد؟

1_ آیا استشهادیه محلی در دادگاه جزو ادله محسوب میشه؟ 2_همسرم در حضور همسایگان و پلیس بدون هیچ صدمه ای ترک منزل کرد لکن بعد شکایت کرد که شوهرم منو ضرب و جرح کرده من با پدر و مادرم در یک خانه زندگی میکنم آیا شهادت پدر مادرم قابل قبول هست در دادگاه؟ 3.چرا دادگاه تجدید نظر از من که متهم پرونده ام خواسته شهود استنادی خودمو به دادگاه ببرم؟ خانمم شکایت کرد که اونو ضرب جرح کردم سه شاهد هم برد که کذب و ساختگی بود خانمم گفته ضرب و جرح در منزل مشترک رخ داده منم با پدر و مادرم در یه خونه زندگی میکنم در دادگاه بدوی هم تو اظهاراتم گفتم نزدم و واسه بیگناهیم شاهد هم دارم آیا احتمال داره شهادت اون سه نفر که از طرف خانمم شهادت دادن و کاملا دروغ بوده رد شده باشه که دادگاه تجدید نظر از متهم خواسته شهود استنادی شو بیاره؟ خواهشا جواب بدین

26 اسفند 1398 68

سلام
ادله اثبات کیفری( ادله مشترک )
۱.۱ - اقرار
۱.۲ - علم قاضی
۱.۳ - شهادت
۱.۴ - سوگند
۱.۵ - سوگند همراه با شهادت
۲ - ادله خاص دعاوی کیفری
۲.۱ - قسامه
۲.۲ - لعان
می باشد. و استشهادیه دلیل محسوب نمیشه
در مورد ادعا زوجه و ارایه سه شاهد که در منزل مشترک دیدن شما او را زده اید عجیب است حتما باید پرونده مطالعه و شهادت شهود بررسی شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی