کلاهبرداری

سلام شخصی قرارشد مارا به کربلاببرداماخیانت کردبنده مجبورشدم شکایتی از کلاهبردار بکنم که موقع شکایت شماره پلاک خودرو کلاهبردار رانوشتم حالاایاکلاهبرداره میتواند ماشین راب اسم کسی بزن ویابفروشه وایاشماره پلاک خودرو کلاهبردار بعنوان تخلف توثامانه ثبت شده سپاسگزارم

26 اسفند 1398 13
با سلام
طرح شکایت مانع نقل و انتقال نمی باشد
مگر آنکه بازپرس طی دستوری جلوی نقل و انتقال رو بگیره

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی