ماشینم را به صورت قولنامه ای فروختم باید چکار کنم ؟

سلام.ماشینم را سال ۹۰ بصورت قولنانه خونگی با حضور شاهد فروختم.مدام به اون طرف گفتم برای پلاک و سند اقدام کنیم ولی نیامد پیامکهایش موجوداست.دیشب تماس گرفت که ماشین را دزدیدند و کلانتری محل صورتجلسه انجام داده است.در صورت تخلف آیا برای من مشکلی بوجود می اید؟

26 اسفند 1398 78

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی