نحوه پرداخت وجه التزان

سلام بنده از فروشنده یه ملک رو خریدم و در مبایعه نامه برای سند وجه التزام گذاشتیم با توجه به اینکه فروشنده در موعد مقرر سند ندادوبا توجه به اینکه در مبایعه نامه شماره دفتر خانه جهت تنظیم سند ذکر نشده بود بنده نتونستم از دفتر خانه گواهی عدم حضور بگیرم سپس بنده بعده دوماه شکایت به وجه التزام و الزام به تنظیم سند کردم الان بعد از دوسال ،شکایتم به علت اینکه شکایتم رو درست طرح نکرده بودم رد دعوی شده و میخوام دوباره دادخواستدبدم سوال بنده اینه ایا با توجه به اینکه شکایتم رد دعوی خورده پرداخت وجه الزام از زمانی که دادخواست دادم محاسبه میشه و یا نه؟

24 خرداد 1399 88

باسلام. مجدد دادخواست الزام به تنطیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ مندرج در مبایعه نامه در خصوص تعهد به سند زدن مطرح نمایید. ضمنا بایستی دادخواست تقدیمی به طرفیت ایادی ماقبل از جمله فروشنده مبایعه نامه و کسی که سند به نام ایشان میباشد مطرح گردد تا منجر به رد و قرار عدم استماع دعوا نگردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی