اعسار از هزینه دادرسی مهریه همیشگی است؟

با سلام دادگاه به طور موقت بنده را از هزینه دادرسی مهریه معاف کرده است. ماشین لیزینگی همسرم را توقیف کرده ام .اگر قسط آخر لیزینگ را پرداخت کنم می توانم به مزایده بگذارم.حال سوال اینجاست که آیا دادگاه کل پول ماشین را برای هزینه دادرسی برمیدارد؟ (چون قاضی به من گفت موقتا معافی و هر موقع مهریه را گرفتی از اعسار خارج خواهی شد و باید هزینه دادرسی را پرداخت کنی.هزینه دادرسی ۶۵ میلیون است و ماشین هم فکر کنم ۶۰ میلیون ارزش داشته باشد.)

27 اسفند 1398 266

با سلام در این خصوص به نسبت مبلغ خودرو هزینه دادرسی را دریافت می نمایند و چنانچه اموال دیگری توقیف و یا پرداختی صورت گیرد مجددا الباقی را به عنوان هزینه دادرسی وصول خواند نمود ولیکن به هر حال این مبلغ از خوانده اخذ و به شما داده خواهد شد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی