آيا براي خريدن خانه حتما بايد قلنامه تنظيم شود؟

با عرض سلام خسته نباشيد آيا براي خريدن خانه حتما بايد قلنامه تنظيم شود؟ يا انتقال سند در دفتر اسناد رسمي كافي است؟

28 اسفند 1398 149

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی