;
آيا امكان منعقد كردن قرار داد اجاره خانه به مدت هفت ماه وجود دارد؟

با عرض سلام و خسته نباشيد آيا امكان منعقد كردن قرار داد اجاره خانه به مدت هفت ماه وجود دارد؟

28 اسفند 1398 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی