;
اجاره ملک بیشتر از 12 ماه امکان پذیر است؟

سلام من میخوام از ایران برم حدود ۱۵ ماه کارم طول میکشه اگه بخوام میتونم خونه ای را برای ۱۵ ماه اجاره کنم ؟

28 اسفند 1398 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی