اجاره ملک بیشتر از 12 ماه امکان پذیر است؟

سلام من میخوام از ایران برم حدود ۱۵ ماه کارم طول میکشه اگه بخوام میتونم خونه ای را برای ۱۵ ماه اجاره کنم ؟

28 اسفند 1398 44

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی