افزايش مهلت اجاره امکان پذیر است؟

با سلام خانه ي قديمي داشتيم كه كوبيده شده و در حال ساخت بود و ما يك سال در خانه ايي اجاره ايي سكونت داشتيم حالا خانه ما اماده تحويل است و مهلت اجاره نامه ما تموم شده است ولي به دليل دور شدن مدرسه بچه هام به خانه قصد داريم قرار داد خود را يك سال ديگر تميد كنيم ولي تقريبا فقط شش ماه در انجا بمانيم (تا پايان فصل مدرسه) آيا امكان اين وجود دارد كه قرار داد را يك سال ديگر تمديد كنيم ولي سر شش ماه خانه را تخليه كنيم و ديگر اجاره ندهيم؟

28 اسفند 1398 65

سلام حتما بايد با توافق صاحب خانه اين كار انجام شود
در غير اين صورت اگر شما براي يك سال خانه را اجاره كنيد بايد تا پايان مدت اجاره بها را پرداخت كنيد و يا اگردر قرارداد توافق كرده باشيد كه اگر بخواهيد زودتر از زمان تعيين شده ملك را تخليه كنيد ضررو زيان را پرداخت كنيد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی